Mailgroep Fotografie
Opdracht van de Maand

Actuele opdracht
Volgnr Periodes Thema Status Link naar blog
115 18 september t.e.m. 1 oktober
2 oktober t.e.m. 15 oktober 19 uur
Tuinfotografie
Periode 2 gestart

Historiek
Volgnr Periode Thema Winnaar Link naar blog