Mailgroep Fotografie
Samenwerking met EKR

Inhoudstafel

Wat is de EKR-werking

Aard van de samenwerking

Vormvoorwaarde voor de foto's

Het gebruik van de foto's

Opdracht van het trimester

Historiek van de samenwerking