Aard van de samenwerking met de EKR-werking

In het kader van hun werking verspreidt de vereniging ééns per trimester een tijdschrift onder haar leden.

Telkens wordt het hoofdthema van het trimester geïllustreerd door een passende foto op de cover.

De vraag naar de leden toe is, voor zij die wensen deel te nemen, om één of meerdere foto's in te sturen die dit thema kunnen illustreren en ondersteunen.
Deze foto's zullen door ons aan de organisatie worden overgemaakt die zelf zal beslissen welke foto eventueel zal worden gebruikt.