Het gebruik van de foto's

Door deel te nemen verklaart de fotograaf zich akkoord met het hieronder gespecifieerd reglement.

  • De deelnemende fotograaf stuurt zijn deelnemende foto's naar de Mailgroep Fotografie volgens de daar geldende regels op gebied van formaat en inhoud.
  • De deelnemende fotograaf verklaart door zijn deelname uitdrukkelijk dat hij eigenaar is van de foto en dat eventueel duidelijk herkenbare personen akkoord gaan met het gebruik van hun portret. De mailgroep, noch Seniorennet nemen enige verantwoordelijkheid hier omtrent.
  • De fotograaf voegt een kleine beschrijving toe wat zijn visie was en hoe hij het onderwerp verwerkt heeft in de foto.
  • Het bestuur van onze mailgroep maakt de deelnemende foto's over aan EKR ter selectie.
  • EKR beslist autonoom welke foto in aanmerking komt voor de cover. Deze beslissing dient niet verantwoord te worden. Er zal verder ook niet over gecommuniceerd worden.
  • Het bestuur van de mailgroep vraagt de verkozen foto, zonder naamvermelding in de foto, op bij de fotograaf en bezorgt die aan EKR.
  • EKR mag de verkozen foto gebruiken voor de realisatie van de cover van hun magazine. Zij mogen het formaat van de foto aanpassen (croppen) indien dit nodig is voor de layout van het magazine en voorzien van de nodige titels en layout-elementen.
  • EKR vermeldt de naam van de fotograaf in hun tijdschrift. De fotograaf kan beslissen of hij zijn echte naam dan wel zijn schuilnaam gebruikt.
  • Er is geen vergoeding voorzien voor het ter beschikking stellen van de foto.
  • De fotograaf van de geselecteerde foto mag zijn deelname vermelden in zijn eigen communicatie.