Opdracht van het trimester

Thema : Bezitten of liefhebben? (de dingen die werkelijk waardevol zijn bezit je niet, die heb je lief).

Deadline : Ten laatste in de groep geplaatst begin maart (exacte datum later te bepalen).

inhoud :

Zeker komt aan bod:
  • Het verschil tussen liefhebben en bezitten
  • Wat is belangrijk en wat is werkelijk waardevol (het verschil, nuances, accenten bij beide begrippen)
  • Wat bezitten we en wat hebben we lief? En hoe gaan we daarmee om?
  • wat is waardevol in het zicht van de eindigheid van het leven.
  • Je moet op zon manier liefhebben dat de persoon van wie je houdt zich vrij voelt
Hoe verwerk je dit in een foto :

Het ligt de fotograaf vrij om zijn eigen invulling te geven aan dit thema. En ja, het zal niet gemakkelijk zijn, en waarschijnlijk nog moeilijker dan onze vorige opdracht.

Denk bv aan de ouders die hun kinderen vrij laten om hun eigen leven op te bouwen.
Partners die elkaar toelaten om hun eigen vrienden te blijven ontmoeten.
Wat is waardevol: de liefde voor elkaar, grootouders en kleinkinderen,...
Alle suggesties zijn welkom en kunnen hier aan toegevoegd worden.

Daar deze foto's bestemd zijn voor gebruik buiten de mailgroep en ook niet kunnen deelnemen aan onze eigen wedstrijden mogen in dit geval de toegelaten bewerkingen wat ruimer opgevat worden.