Vormvoorwaarden voor de foto's

Daar de ingestuurde foto's gaan gebruikt worden om af te drukken zijn de vereisten anders dan we gewoon zijn binnen onze groep.

Het magazine heeft het A4 formaat in portret-vorm wat overeenstemt met 21 x 29,7 cm. Het magazine heeft echter een hoofding waardoor de foto zelf iets kleiner uitvalt nl:

20,7 x 21,4 cm

Om de foto kwaliteitsvol te kunnen afdrukken moet hij een resolutie hebben van 300 dpi (dot per inch). Omgerekend naar pixels toe geeft dit :

2445 x 2528 pixels

Opgelet, dit zijn de minimum afmetingen. De foto's mogen natuurlijk altijd groter zijn. Het is niet absoluut noodzakelijk dat de foto exact aan die verhoudingen voldoet. Voorzie in dat geval zeker voldoende ruimte rondom je centraal onderwerp zodat op de redactie de foto op een correcte wijze kan gecropt worden.

OPGELET ! Voor het insturen binnen de mailgroep blijven de voorwaarden identiek : max 900 px hoog en max 1200 px breed met een gewicht van 500 kb (512.000 bytes).
Vermeld "EKR" in de titel van je bericht.

Het is pas NADAT de vereniging de fotokeuze gemaakt heeft dat we de foto in zijn originele grootte zullen opvragen bij de betrokken fotograaf en overmaken aan de vereniging.