Wat is de EKR-werking

De Elisabeth Kübler-Ross Werking stelt zich tot doel het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross te verspreiden en in de praktijk te brengen. Zij wil mensen bijstaan in het omgaan met moeilijke levenservaringen, in het bijzonder met de ervaring van verlies, afscheid en rouw.

EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen.
Ze hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei kan leiden.