Aantal inzendingen

Teneinde het volume aan berichten in de Mailgroep binnen aanvaardbare normen te houden is het aantal foto's dat een lid mag insturen beperkt.

Per dag mogen er maximaal 6 foto's ingezonden worden. Voor de Mailgroep Fotografie begint de nieuwe dag om 19u00 en eindigt de volgende dag om 19u00.
Dit aantal omvat alle foto's van alle categoriën
  • Foto van de dag (maximum 1 per dag)
  • Fotospel
  • Opdracht van de maand (1 foto per periode van 14 dagen)
  • Lesfoto's (1 foto volgens de opdracht van de lesgever)
  • De andere foto's die je in de groep wilt delen.
Besteed dus ook de nodige aandacht bij het insturen van de foto's. Het is niet de bedoeling om een zelfde foto verscheidene malen in te sturen wegens verkeerd formaat, onderwerp, titel, enz... en zodanig de dagelijkse limiet te overschrijden.