Opmaak berichten automatiseren

Het controlepaneel van de mailgroepen

Via het controlepaneel van de Mailgroepen kan je je profiel aanpassen en ook een aantal dingen automatisch laten verschijnen in de berichten die je instuurt in de groep zoals bv de codes om foto's door te sturen. Opgelet! Als je lid bent van verschillende Mailgroepen dan zal een wijziging die je hierin aanbrengt automatisch geldig zijn voor ALLE Mailgroepen waarvan je lid bent.

Je kan dit openen via de link "Community" bovenaan de webpagina van Seniorennet. Kies voor de optie "Mailgroepen".Het controlepaneel bestaat, naast wat algemene uitleg, uit 2 onderdelen :

  • Een blok met verschillende links per Mailgroep.
  • Een blok "Overige functies" onderaan de pagina waar we ons profiel kunnen wijzigen.

Om ons profiel voor het verzenden van berichten aan te passen kiezen we voor Gegevens wijzigen / opties.

Het formulier voor het aanpassen van gegevens


In het formulier voor het aanpassen van je gegevens kan je verschillende zaken aanpassen.

Hier gaan we ons beperken tot het gedeelte : Onderschrift

In dit gedeelte gaan we een aantal elementen kunnen aanbrengen die automatisch verschijnen onderaan ons berichten.

We hebben zelf de keuze welke en hoeveel gegevens we hier automatisch laten verschijnen : de codes voor het verzenden van je foto's, maar ook je naam, je foto, een slogan, enz...

Heel wat gegevens die we dus kunnen invoegen in een toch wel smal venstertje. Niet echt handig. Daarom is het makkelijker deze gegevens eerst uit te typen in je kladblok en deze dan via kopiëren/plakken aan te brengen in dit vakje.

De tekst die je zo inbrengt verschijnt in je bericht zoals je hem ingebracht hebt. Als je speciale effecten wenst zoals stukjes tekst in het vet, cursief of onderlijnd heb je wel wat kennis van de HTML-taal nodig. Het zou ons te ver leiden om dit hier allemaal uit de doeken te doen. Op het internet kan je hierover wel de nodige documentatie vinden. In het laatste hoofdstuk vind je de meest belangrijke codes.

Het toevoegen van de nodige codes


In het formulier kan je best de codes aanmaken voor het maximaal aantal foto's (6). Het is immers makkelijker om de overbodige codes te verwijderen dan om er extra aan toe te voegen.

Let goed op de structuur van de codes :
  • ALLES in hoofdletters
  • FOTOBIJLAGE
  • een dubbele %% voor- en achteraan
  • het volgnummer (van 1 tot 6)
  • alles ZONDER spaties


Controleer zeker of je alles goed ingetypt hebt. Heb je gewerkt op je kladblok dan selecteer je de ganse tekst (met je muis over gans de tekst gaan met de linker muisknop ingedrukt) en plaats je deze tekst op je klembord met Control-C. Ga dan naar het formulier, plaats je cursor in het juiste venster, en plak de tekst met Control-V.

Bevestig door op de knop "Wijzigen" te klikken

Hieronder staat de correcte tekst. Als je hem zelf niet wil intypen kan je hem hier ook selecteren, kopiëren en dan in je formulier plakken zoals hierboven al beschreven. De speciale tekstjes <br><br> (html-codes) die je na de codes ziet staan zijn nodig om de codes op verschillende lijnen te krijgen


%%FOTOBIJLAGE1%%<br><br>
%%FOTOBIJLAGE2%%<br><br>
%%FOTOBIJLAGE3%%<br><br>
%%FOTOBIJLAGE4%%<br><br>
%%FOTOBIJLAGE5%%<br><br>
%%FOTOBIJLAGE6%%<br><br>
Het toevoegen van andere tekst


Wil je nog andere tekst toevoegen kan je die hier voor of na de reeks codes invoegen.

Als je na een tekst aan de lijn wil gaan dien je <br> in te typen. Dit maakt dat de volgende tekst op een andere lijn komt. Wil je nog een extra lijntje er tussen dan typ je nogmaals de code <br>.

Nog een paar nuttige mogelijkheden :

Tekst in het vet : typ <B> om het vet te starten. Nadien </B> om het vet te stoppen
Tekst onderlijnen : typ <U> om het onderlijnen te starten. Nadien </U> om het onderlijnen te stoppen
Tekst cursief : typ <I> om het cursief te starten. Nadien </I> om het cursief te stoppen

Het wijzigen van een bestaande tekst


Wens je een bestaande tekst te wijzigen kan je best de volledige bestaande tekst uit dit venster selecteren, kopiëren en dan overbrengen in je kladblok. Dit werkt veel gemakkelijker.

Breng de nodige correcties aan in je kladblok en kopieer de ganse nieuwe tekst. Ga terug naar het formulier en verwijder volledige de oude tekst. Pas nadien kan je de nieuwe tekst er in plakken.

Bevestig door te klikken op de knop "Wijzigen"