Bekijken van de inzendingen

Voorbeschouwing

De eerste handeling die je wellicht stelt als je nieuw lid wordt van de Mailgroep is eens gaan kijken naar de werkjes die de andere leden instuurden. En dit is waarschijnlijk ook een van de beste methodes om wat bij te leren : kijken en bestuderen van de foto's van andere fotografen.

Deze groep is een "mail"-groep. Dit betekent dat oorspronkelijk, alle berichten die in de groep gepost worden zichtbaar zijn in de "Inbox" van de Mailgroep maar ook naar je e-mailadres toegestuurd worden.

"Geeft dat dan niet onnoemelijk veel e-mails per dag in mijn inbox?" hoor ik je dan zeggen. En, inderdaad, dat kan behoorlijk veel zijn, zeker als je lid bent van verschillende mailgroepen.

"Valt daar niets aan te doen ?" Zeker, we kunnen dat beheersbaar maken. Hierna volgt hoe we er mee kunnen omgaan.

Foto's bekijken in de Inbox


Kies de optie Postvak IN in het controlepaneel van de Mailgroep Fotografie.

In het volgende scherm krijg je een lijstje van de laatste 10 berichten die in de groep werden gepost. Als je het bericht zelf wil bekijken klik je op de knop Lezen die rechts van de titel staat.

Wil je verder bladeren tussen de ingestuurde berichten, dan klik je telkens op Volgende 10 e-mails.

De berichten worden gedurende 1 maand bewaard in de inbox. Als er foto's zijn die je voor langere tijd wenst te bewaren moet je ze opslaan op je harde schijf. (Kijk verder in dit overzicht)


Als je geklikt hebt op de knop Lezen krijg je het bericht te zien dat je gekozen hebt.

Wil je naar het volgende bericht dan klik je bovenaan rechts op "Volgende Pagina" of op "Vorige Pagina" links bovenaan om naar de vorige inzending te gaan.

Om terug naar het overzicht te gaan scroll je helemaal tot beneden en klik je op <-- Terug naar overzichtAndere functies van de Inbox

Buiten het bekijken van de berichten laat de inbox ons ook toe om te reageren op berichten, een kopie van een bericht door te sturen naar je eigen mail-box of zelf een nieuw bericht te plaatsen.

Let vooral op het onderscheid tussen het versturen van een reactie naar "de hele mailgroep" en een "persoonlijke reactie".

Om een overvloed te vermijden aan berichten die enkel een individueel persoon aanbelangen wordt er gevraagd om enkel een reactie naar "de hele mailgroep" te sturen indien dit ook echt nuttig is voor de hele groep.

Felicitaties, medeleven en andere persoonlijke opmerkingen dienen dan ook enkel te gebeuren via een "persoonlijke reactie".

Het doorsturen naar je eigen e-mail is natuurlijk enkel nuttig indien je gekozen hebt om geen e-mails te ontvangen vanuit de groep (zie verder) of indien je in je eigen inbox een mail gewist hebt die je wenste te bewaren.

Berichten ontvangen via je e-mail

Of je al de berichten van de Mailgroep via je e-mail wil ontvangen beslis je zelf.

In het menu van de Mailgroep, dat je via het Controlepaneel kan bekijken, kan je de optie 'Enkel Postvak IN' inschakelen.

Als je deze optie aanklikt wordt gevraagd of je inderdaad geen e-mails meer wenst te ontvangen in je mailbox. Als je positief bevestigt krijg je geen berichten meer tot je zelf opnieuw aangeeft dat je ze opnieuw wil ontvangen.

Via de optie Gebruikers blokkeren kan je ook beletten dat berichten van één of meerdere personen in je mailbox terecht komen. Bij het aanklikken van de optie krijg je een lijst van alle leden waarbij voor iedereen aangevinkt staat dat je de mails wil krijgen. Wil je een of meerdere personen uitschakelen moet je ze één voor één uitvinken. (En later eventueel terug aanvinken.)

Als je je e-mail ook gebruikt voor persoonlijke of professionele doeleinden, en je wenst deze berichten niet te vermengen met al de berichten die je krijgt van de Mailgroep(en) kunnen we je aanraden om een apart e-mailadres aan te maken om te werken met Seniorennet. Indien deze inbox te vol dreigt te raken kan je gemakkelijk alles deleten zonder het risico te lopen dat je andere privé-mails gaat mee gaat wissen.

Met bv een Hotmail-account kan je tevens de berichten van Seniorennet in aparte mapjes laten toekomen naargelang van de Mailgroep, de aard van de foto (fotospel, foto v/d dag,...), enz...

Reageren op berichten via je e-mail

Bij het "Postvak IN" hebben we gezien hoe we kunnen reageren op een bericht via een persoonlijke reactie of via een reactie naar de hele Mailgroep.

Ook als we werken via onze e-mail kunnen we deze keuze maken.
Het hiernaast afgebeelde scherm is afkomstig uit Hotmail.com in Outlook, maar elk e-mailsysteem heeft deze mogelijkheid, enkel de look kan wat verschillen.

Gebruik je de gewone "beantwoorden"-knop van je e-mailsysteem dan ga je de reactie persoonlijk versturen naar het e-mailadres van de betrokken persoon.

Gebruik je de "beantwoorden"-knop die je onderaan het bericht kan vinden dan ga je de reactie versturen naar de hele Mailgroep

Gebruik deze laatste mogelijkheid dus ENKEL wanneer je reactie van nut is voor de hele Mailgroep.

Foto's uit berichten opslaan

Bij het "Postvak IN" hebben we gezien dat de berichten gedurende 1 maand bewaard worden. Ook als we de berichten laten toekomen in onze e-mailbox blijft de foto maar 1 maand beschikbaar.
Maar meestal is de beschikbare ruimte in onze mailbox niet onbeperkt, en misschien willen we ook een beter overzicht bewaren.

Oplossing is dan de foto opslaan op de harde schijf in een apart mapje.


In het Postvak IN hebben we een of meerdere afbeeldingen maar ook een of meerdere links onderaan het bericht. De afbeelding die we zien in het bericht is een verkleinde versie. Die is dus niet zo geschikt om op te slaan. We werken dus enkel met het origineel bestand dat schuil gaat achter de link(s) onderaan het bericht.

2 opties
  • rechts klikken op de link en kiezen voor "link opslaan als...".
  • links klikken op de link zodat de foto open gaat op het scherm waarna we er terug rechts op klikken en kiezen voor "afbeelding opslaan als..."
In je e-mailbox heb je ook een of meerdere afbeeldingen en ook een of meerdere links onderaan het bericht. De afbeelding die we zien in het bericht is hier een volledige versie en dus identiek aan de foto die achter de link zit onderaan het bericht.

3 opties
  • rechts klikken op de link en kiezen voor "link opslaan als...".
  • links klikken op de link zodat de foto open gaat op het scherm waarna we er terug rechts op klikken en kiezen voor "afbeelding opslaan als...".
  • gewoon rechts klikken op de foto en kiezen voor "afbeelding opslaan als..."


De foto's krijgen binnen Seniorennet een andere dan de oorspronkelijke naam. Het is dus aangeraden om tijdens het opslaan de naam van het bestand aan te passen.